Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II.
  Sládkovičova 1994/30
  093 02 Hencovce
 • Riaditeľ školy: Mgr. Ján Vasiľ
  Mobil: 0917/490 402
  Mobil: 0908/998 517
Sobota 30. 4. 2016

"Nechajte deti, stať sa svätými." Ján Pavol II.

Vitajte na stránke našej školy.

Novinky

 • Gratulujeme našim žiakom Karolíne Tologovej,Barbare Goroľovej, Jaroslavovi Tologovi a Sofii Rezankovej, ktorých výtvarné práce postupujú z krajského kola na celoslovenskú súťaž do Hurbanova. Ďakujeme pani učiteľke Janke Puškárovej a všetkým zapojeným žiakom za prezentáciu školy. Diplomy oceneným žiakom budú odovzdané na vernisáži výstavy XXIV. ročníku okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby Detský výtvarný Vranov v mesiaci jún 2016.

 • PRIJÍMAME  NOVÝCH  ŽIAKOV

       

          

                                                                                                                                04. - 08.apríla 2016

 • 21. 3. 2016

  Do galérie Jarné upratovanie boli pridané fotografie.

 • Sme veľmi vďační, že aj takýmto spôsobom sa vieme spojiť a podporiť zdravie, starostlivosť o seba a hygienické návyky detí. Ďakujeme pani koordinátorke Holubovej a jej asistentkám za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Aktuálne fotky nájdete vo fotoalbume.

 • A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám osladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam sa narodil Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka vinšujem vám dary Božej milosti nech vás po celý rok chránia, nech vám dá Boh v Novom roku,sťastie, radosť, lásku, smiech, veľa Božieho požehnania. Krásne Vianoce a šťastný Nový rok praje kolektív školy.

 • 21. 12. 2015

  Do galérie Vianočná besiedka 2015 boli pridané fotografie.

 • Prichádza čas radostného očakávania Krista Spasiteľa...

  Boh nás pozýva do novej kvality života. Sám nás uisťuje, že na to veľké prekvapenie Vianoc sa najlepšie pripravíme, keď sa budeme úprimne obracať k nemu: počúvaním jeho slova, jeho tichého volania vo svedomí, vo sviatostiach, v modlitbe, v nádeji. K adventu nášho života patrí aj úsilie o spolupatričnosť a lásku v našich rodinách a vzájomná medziľudská pomoc.  Kiežby sme prežili tohoročný liturgický advent, ale i advent nášho pozemského života, v radostnom očakávaní, ktoré bude korunované večnými „Vianocami".

 • Je pred nami čas modlitieb za zosnulých. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyklých podmienok (Návšteva cintorína, modlitby Otče náš, Verím v Boha a na úmysel sv. Otca, prijatie eucharistie).

 • Pozývame všetkých rodičov na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 6.10.2015 o 14,30hod. v priestoroch školy.

 • Tak ako všetky školské brány, tak aj tá naša sa dnes otvorila pre všetkých našich žiakov. Po príhovore pána riaditeľa sme sa spoločne presunuli do kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kde sme pri slávnostnej svätej omši Veni Sancte vzývali Ducha Svätého a vyprosovali sme všetko potrebné pre našu školu i žiakov.

  Dôležitá informácia: obedy a ŠKD fungujú od štvrtku 3.9.2015.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II.
  Sládkovičova 1994/30
  093 02 Hencovce
 • Riaditeľ školy: Mgr. Ján Vasiľ
  Mobil: 0917/490 402
  Mobil: 0908/998 517

Fotogaléria