Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II.
  Sládkovičova 1994/30
  093 02 Hencovce
 • Riaditeľ školy: Mgr. Ján Vasiľ
  Mobil: 0917/490 402
  Mobil: 0908/998 517
Utorok 9. 2. 2016

"Nechajte deti, stať sa svätými." Ján Pavol II.

Vitajte na stránke našej školy.

Novinky

 • A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám osladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam sa narodil Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka vinšujem vám dary Božej milosti nech vás po celý rok chránia, nech vám dá Boh v Novom roku,sťastie, radosť, lásku, smiech, veľa Božieho požehnania. Krásne Vianoce a šťastný Nový rok praje kolektív školy.

 • 21. 12. 2015

  Do galérie Vianočná besiedka 2015 boli pridané fotografie.

 • Prichádza čas radostného očakávania Krista Spasiteľa...

  Boh nás pozýva do novej kvality života. Sám nás uisťuje, že na to veľké prekvapenie Vianoc sa najlepšie pripravíme, keď sa budeme úprimne obracať k nemu: počúvaním jeho slova, jeho tichého volania vo svedomí, vo sviatostiach, v modlitbe, v nádeji. K adventu nášho života patrí aj úsilie o spolupatričnosť a lásku v našich rodinách a vzájomná medziľudská pomoc.  Kiežby sme prežili tohoročný liturgický advent, ale i advent nášho pozemského života, v radostnom očakávaní, ktoré bude korunované večnými „Vianocami".

 • Je pred nami čas modlitieb za zosnulých. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8. novembra pri splnení obvyklých podmienok (Návšteva cintorína, modlitby Otče náš, Verím v Boha a na úmysel sv. Otca, prijatie eucharistie).

 • Pozývame všetkých rodičov na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 6.10.2015 o 14,30hod. v priestoroch školy.

 • Tak ako všetky školské brány, tak aj tá naša sa dnes otvorila pre všetkých našich žiakov. Po príhovore pána riaditeľa sme sa spoločne presunuli do kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kde sme pri slávnostnej svätej omši Veni Sancte vzývali Ducha Svätého a vyprosovali sme všetko potrebné pre našu školu i žiakov.

  Dôležitá informácia: obedy a ŠKD fungujú od štvrtku 3.9.2015.

 •  

  4.6.2015 na sviatok Kristovho Tela a Krvi na našu školu zavítali hasiči z Hasičského požiarneho zboru z Vranova nad Topľou. Po svätej omši nám predviedli hasičskú techniku a oboznámili nás s pomôckami, ktoré pri rôznych zásahoch potrebujú a používajú. Ďakujeme !!!  Fotky nájdete vo fotoalbume..

 •  

  Tentokrát sme sa vybrali osláviť deň detí do nášho krajského mesta - do Prešova. Cestovali sme vlakom, pozreli sme si krásne divadelné predstavenie o Snehovej kráľovnej, navštívili sme rehoľné sestry Congregatio Jesu, ktoré nám vysvetlili a ukázali celý proces výroby hostií, nechýbala ani zmrzlina a šantenie na detskom ihrisku. Vďaka Bohu za úžasný deň, plno krásnych zážitkov a perfektné počasie. Fotky sú vo fotoalbume.

 • Tebe mamička

   

  Za Tvoju nehu mamička,
  za Tvoju veľkú lásku,
  za starosť, bozky na líčka,
  za každú pribudnutú vrásku,

  na Tvojej tvári, na dlaniach,
  čo zrobené sú celé,
  nech táto malá básnička,
  tlmočí vďaky tisíceré.

 •  

  "Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20

  Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť zo srdca praje kolektív CZŠ.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla II.
  Sládkovičova 1994/30
  093 02 Hencovce
 • Riaditeľ školy: Mgr. Ján Vasiľ
  Mobil: 0917/490 402
  Mobil: 0908/998 517

Fotogaléria